Иновация

Подаването на номинации за Годишните награди в туризма за 2022 г. завърши.

Тази контактна форма е достъпна само за регистрирани потребители.

Наградата е насочена към иновативни подходи, услуги, продукти, технологични решения, концепции. Категорията е широкообхватна и в нея могат да се включват различни представители на туристическата индустрия с различни видове иновации като например, но не само:

  • Start-up компании;
  • Иновативни туристически продукти;
  • Иновативни маркетингови подходи;
  • Технологични иновации;
  • Иновативни подходи за обслужване на клиенти или за сътрудничество с местни общности;
  • Иновативни туристически анимации;
  • Иновативни начини за популяризиране или представяне на даден туристически обект/атракция или дестинация.
  • Други иновации във връзка с туристическата индустрия.