Министерството на туризма обявява началото на осмите годишни награди в туризма 2023

награди

Министерството на туризма обявява началото на Годишните награди в туризма 2023. Това ще е осмото издание на конкурса, който се утвърди като признание за прилаганите добри практики и усилена работа в сферата на туризма през последната година.

Тази година надпреварата ще се проведе в 9 категории, от които 4 професионални, 4 художествени и традиционната голяма награда, която е в категория „Изборът на българите“. Тя ще бъде определена сред всички туристически обекти, включени в „100-те национални“ и „50-те малко познати места“ в България.

Кандидатури се подават онлайн на платформата www.tourismawards.bg. Формулярът за участие е опростен, разработен под формата на анкета, която се попълва и изпраща директно през сайта. Там са описани подробно и всички условия, на които е необходимо да отговарят участниците.

Срокът, в който всички желаещи могат да изпратят предложенията си, е до 23:59 ч. на 26 ноември 2023 г. Претендентите, които отговарят на критериите, ще бъдат обявени на сайта на наградите и за тях ще започне онлайн гласуването на 28 ноември 2023 г.

В художествените категории – за публикации на тема туризъм, всяка медия може да участва само с един материал или свой представител в една категория. При получаване на повече от едно предложение от дадена медия в една категория ще бъде излъчен един участник спрямо критериите и методологията на конкурса. Припомняме, че медиите – печатни, телевизии или радиостанции, които имат и онлайн сайтове, могат да участват и в категорията „Журналистически материал на тема туризъм в България в онлайн медия“ с материал, който е бил поместен на сайта, но той трябва да е различен от материала, с който кандидатстват за основната си категория.

Kъм регламента е добавено изискване в професионалните категории, че обект/атракция/събитие/услуга и др., които са кандидатствали и получили награда през предходните две години, не могат да кандидатстват отново, освен ако няма значителна промяна на предлагания продукт или услуга.

Онлайн вот ще определи носителите на награди във всяка категория. Всеки може да гласува еднократно за един участник в рамките на една категория (отчита се едно гласуване от всеки IP адрес), като може да се подкрепи кандидат от всяка категория. Онлайн гласуването ще приключи на 5 декември 2023 г. в 23:59 ч.

Експертите ще следят внимателно да не се допуска манипулиране и нерегламентирано генериране на гласове. И тази година контролът ще бъде завишен, като са предвидени допълнителни мерки, с които да се минимизират възможности за промяна на електронния вот. Опити за намеса ще бъдат своевременно отчитани и ще повлияят негативно за класирането на съответния кандидат.

Категориите, за които може да се подават заявления за участие, са:

  • „Туристическа атракция/обект/събитие“;
  • „Туристическа дестинация“;
  • „Специализиран туризъм“;
  • „Иновация“;
  • „Изборът на българите“;
  • „Журналистически материал на тема туризъм в България в печатна медия“;
  •  „Журналистически материал на тема туризъм в България в онлайн медия“;
  •  „Журналистически материал на тема туризъм в България в интернет блог“;
  • „Журналистически материал на тема туризъм в България в телевизия“.

Очакваме Вашите кандидатури!