Туристическа атракция/ обект

Подаването на номинации за Годишните награди в туризма за 2022 г. завърши.

Тази контактна форма е достъпна само за регистрирани потребители.

Наградата е предназначена за туристически атракции/обекти, които могат да бъдат посетени в рамките на определено обявено работно време и предлагащи посещения с екскурзовод и други дейности и услуги, като част от цялостната туристическа услуга.

Като туристическа атракция следва да се приема „изкуствено създаден обект с развлекателна цел, предоставящ услуги с познавателна или образователна цел и/или възможности за отдих или забавление“. В категорията попадат атракции/обекти като музеи, тематични паркове, национални археологически резервати, градини, къщи, крепости и други туристически обекти. Могат да кандидатстват както атракции/обекти стопанисвани от държавни или общински структури, така и атракции/обекти, които са създадени и се стопанисват от частноправни субекти.