Туристическа атракция/ обект/ събитие

Този формуляр за контакт е достъпен само за регистрирани потребители.

Наградата е предназначена за туристически атракции/обекти/събития, които могат да бъдат посетени в рамките на определено обявено работно време и предлагащи посещения с екскурзовод и други дейности и услуги, като част от цялостната туристическа услуга.

Като туристическа атракция следва да се приема „изкуствено създаден обект с развлекателна цел, предоставящ услуги с познавателна или образователна цел и/или възможности за отдих или забавление“ извън областите на хотелиерство и ресторантьорство.

В категорията попадат атракции/обекти като музеи, тематични паркове, национални археологически резервати, градини, къщи, крепости и други туристически обекти. Могат да кандидатстват както атракции/обекти стопанисвани от държавни или общински структури, така и атракции/обекти, които са създадени и се стопанисват от частноправни субекти.

Събития – могат да бъдат допускани номинации за събития, организирани от общини, читалища, НПО и др., които са предизвикали значителен туристически интерес