Изборът на българите - 2022

{"uid":"f105f9f5-fae3-43b4-8ef8-2fa4fc7bb423","id":"4855","questions":[{"uid":"521c28d0-dfc9-411b-9201-5e3d653980cf","content":"\u041a\u0430\u0442\u0435\u0433\u043e\u0440\u0438\u044f \u201e\u0418\u0437\u0431\u043e\u0440\u044a\u0442 \u043d\u0430…

Тестово гласуване

{"uid":"9aef38f2-7321-4a35-bf74-8982a95f782e","id":"3741","questions":[{"uid":"d535389d-8b96-4e4d-9157-deb450cc096b","content":"","settings":{"selection":{"minimum":1,"maximum":1}},"choices":[{"uid":"fef38756-694b-41df-aac7-9fc65023286c","votes":13,"votesOverride":13,"visibility":true,"type":"text","label":"\u0422\u0435\u0441\u0442…