Общи условия за ползване на интернет сайта на Министерството на туризма

Този уеб сайт е официалният сайт на Министерството на туризма (наричано още МТ) по смисъла на чл. 10, ал. 3 от Закона за електронното управление. Сайтът и неговото съдържание се публикуват за Ваше удобство и са предназначени изключително за лична и некомерсиална употреба.

При използване на този сайт, държим да имате предвид следното:

Съдържание в сайта

Съдържанието на информационните ресурси и материали, разположени на този сайт, е съобразено с изискванията на действащото в Република България законодателство. В случай че установите несъответствия, неактуалност, недостоверност или незаконосъобразност на публикуваната информация, моля да ни уведомите своевременно тук. Разположената в сайта информация от правно естество няма характер на правна консултация, а е предоставена само с информативна цел. Настъпили вреди вследствие на предприети правни или фактически действия само въз основа на информацията, разположена в този сайт, са изцяло за сметка на предприелите действията лица. МТ си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време и се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация в страницата си.

Отговорност за чуждо съдържание

МТ не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които могат да сочат електронни препратки от тази интернет страница, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица.

Изпращайки материали до нашите сървъри чрез електронна поща или през интернет страницата на МТ ( контакт форма), Вие приемате следните условия:

1. Материалите да не съдържат нищо, което е извън рамките на закона или по някакъв начин е неподходящо за публикуване;

2. Да използвате всички подходящи средства, за да откриете и отстраните вирусите, както и всеки злонамерен софтуер, преди да изпратите материалите;

3. Да не предприемате действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили, и да ни освободите от отговорност, ако трета страна предприеме действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили.

4. Комисията за защита от дискриминация може по всяко време, по свое усмотрение да премахне всеки материал, изпратен от потребители.

Авторски права

Софтуерът, осигуряващ функционирането на тази интернет страница, нейният дизайн, включително цялата разположена в сайта информация, доколкото не съставляват обществена информация, са обект на авторско право. Никаква част от обектите на закрила не може да се възпроизвежда, да се превежда, променя или използва по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие на МТ. Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата, други документи и информация, класифицирани като публични, ако е цитиран източникът.

Изявление за защита на личните данни

Лични данни се събират чрез тази интернет страница и обработват от нас единствено за нуждите на предоставянето на електронни административни услуги, при строго спазване на изискванията на Закона за електронното управление и Закона за защита на личните данни.

Можете да разглеждате страниците на сайта свободно, без да сте длъжни да попълвате регистрационните форми и да въвеждате каквито и да било лични данни. В случай, че решите да използвате някои от специализираните ни модули и услуги, необходимо е да предоставите желаните от нас лични данни, за да извършим услугата, която сте заявили, но личните Ви данни продължават да бъдат защитени.

Подчертаваме, че събираме данни, които са необходими за извършване на желаната услуга, като в този процес използваме изключително онези данни, които сме получили директно от Вас. Приоритетната ни цел е да гарантира на своите потребители разумно ниво на безопасност на личните данни.

Съгласие с правилата и условията за ползване на сайта

Посещавайки интернет страниците на МТ, ние приемаме, че сте съгласни с нашите правила и условия за ползване на сайта. Ако не сте съгласни с тях, моля не използвайте този сайт и предоставените в него услуги и модули. Ние сме създали тези правила и ръководни принципи единствено с цел да Ви защитаваме и да Ви осигурим безопасни, приятни и полезни минути, посещавайки този сайт.

МТ си запазва правото да елиминира (премахва) фалшиво подадените гласове с цел обективното и правилно класиране на участниците в анкетите.

Как Google използва „бисквитките“

„Бисквитката“ е малък отрязък от текст, изпратен до браузъра ви от посетен от вас уебсайт. Тя помага на сайта да запомни информация за посещението ви, като предпочитания от вас език и други настройки. Това може да улесни следващото ви посещение и да направи сайта по-полезен за вас. „Бисквитките“ играят важна роля. Без тях работата в мрежата би била много по-незадоволителна.

Използваме „бисквитки“ за много цели – например, за да запомним предпочитанията ви за Безопасно търсене, да направим рекламите, които виждате, по-подходящи за вас, да преброим колко посетители имаме на дадена страница, да ви помогнем да се регистрирате за услугите ни и да защитим данните ви.

Можете да видите списък с ползваните от Google типове „бисквитки“, както и да научите как Google и партньорите им ги използваме в рекламирането. В Декларацията за поверителност се обяснява как се защитават поверителността ви при ползването от страна на Google на „бисквитки“ и друга информация.