Tуристическа дестинация

Този формуляр за контакт е достъпен само за регистрирани потребители.

Категорията е предназначена за населени места, общини, групи от общини, асоциации на общини и туристически сдружения, организации за управление на туристически райони,  свързани с формиране на общи и/или регионални туристически продукти или маршрути  и осъществяване на общ и/или регионален маркетинг.