Tуристическа дестинация

Подаването на номинации за Годишните награди в туризма за 2022 г. завърши.

Тази контактна форма е достъпна само за регистрирани потребители.

Категорията е предназначени за туристически дестинации, предлагащи общи туристически продукти или маршрути с обща стратегия, като могат да участват общини, групи от общини, организации/асоциации на общини и туристически сдружения, свързани с формиране на общи и/или регионални туристически продукти и осъществяване на общ и/или регионален маркетинг.